OVERBEZORGD / OVERHEERSEND

Overbezorgdheid of een overheersende houding kent verschillende vormen.

Zoek het product waarbij u uzelf in de beschrijving het best herkent.


RED CHESTNUT

Uitwerking: kalmte, vertrouwen in anderen zonder angst, ontspannen, alleen oprechte zorg en steun.

 

Bachbloesem bij overbezorgdheid en angst voor de veiligheid van anderen, het ergste vrezen, vreselijke dingen (ongevallen/ongelukken/dood) verbeelden, obsessie.

Bij kind: vaak betrokken bij zorgen om broertje of zusje, kind van overbezorgde ouders.

Bij dier: te sterke band met verzorger, slaapt pas als iedereen thuis is, kan slecht alleen zijn.

€ 11,99 1

€ 9,50

  • Levertijd: 1-3 dagen

ROCK WATER

Uitwerking: levensgenieter, flexibel in de omgang, aanpassingsvermogen, innerlijk gevoel van vrijheid, en harmonie.

 

Bachbloesem bij een overheersend gevoel van strenge principes, ontevreden over eigen levenswijze, hard voor zichzelf, drang naar eigen perfectie, een voorbeeld willen zijn, niet flexibel, strikte levenswijze, te hoge en niet realistische idealen, onderdrukking van lustgevoelens, onthechting, onbuigzaam.

Bij zieke: als de zieke zich erg strak aan de voorschriften houdt en daardoor levensvreugde mist. Als de zieke door een dieet en/of andere beperkingen niet meer kan genieten.

Bij kind: ook kieskeurige eters, ontevreden.

Bij dier: niet flexibel bij verandering, heimwee, krampen, kennen vaste ritmes goed.

€ 11,99 1

€ 9,50

  • Levertijd: 1-3 dagen

VERVAIN

Uitwerking: flexibele opvatting, respect voor andermans handelen, zelfbeheersing, mening niet opdringen, rust.

 

Bachbloesem bij overheersing en overtuigingsdrang, overmatig enthousiast, volhouden, stug, overdrijven, fanatiek, star, idealistisch, gelooft in zichzelf, verafschuwt onrechtvaardigheid.

Bij kind: hyperactief, willen hierdoor in de avond niet naar bed.

Bij dier: altijd betrokken willen worden, enthousiast, hooggespannen, hyperactief, intolerant, agressie.

€ 11,99 1

€ 9,50

  • Levertijd: 1-3 dagen

CHICORY

Uitwerking: onvoorwaardelijk liefhebben, loslaten, begaan met anderen, geven zonder iets terug te verwachten, onbaatzuchtig inzetten voor anderen.

 

Bachbloesem bij een overheersende overbezorgdheid met betrekking tot hun dierbaren, het gevoel hebben niet echt gewenst of bemind te zijn (vaak liefdeloze jeugd), behoeftige ouders die zichzelf opdringen, claimen liefde en waardering, bezitterig, dominant, moeilijk vergeven en vergeten, zelfmedelijden, angst om alleen te zijn.

Bij kind: vraagt voortdurend aandacht en liefde, zelfbeklag, bezitterig, probeert trucjes om de zin te krijgen met tranen indien nodig.

Bij dier: territoriaal, sterke geldingsdrang, manipuleren, liefde eisen, bezitterig, dominant, aandacht trekken door geblaf.

€ 11,99 1

€ 9,50

  • Levertijd: 1-3 dagen

BEECH

Uitwerking: verdraagzaam, accepteren anderen die anders zijn, respect voor verschil, kan ook het goede in anderen zien.

 

Bachbloesem bij overheersen door anderen de les te willen lezen, steeds ergeren aan anderen zoals collega's / partner / kinderen / buren, kritisch zijn, veroordelen, cynische kritiek, intolerant, scherpe humor, onverdraagzaam, ontevreden over zijn naasten qua taal / levenswijze / gedrag / gewoonten / opleiding / politieke overtuiging / religie.

Bij ziekte: doorlopend ergeren aan verplegend personeel, huishoudster of verzorger.

Bij kind: kijkt neer op minder intelligente kinderen.

Bij dier: niet tolerant naar ander dieren / mensen / situaties, zelfverzekerd, protest-plassen, snel agressief zonder waarschuwing!

€ 11,99 1

€ 9,50

  • Levertijd: 1-3 dagen

VINE

Uitwerking: inspirator, helpt andere de weg vinden, vastberaden zonder dominantie.

 

Bachbloesem bij een overheersende houding met wel erg veel zelfvertrouwen, onbuigzaam, autoritair, dominant, wenst geen tegenspraak, dictatortype, kleineert anderen, hard, wreed, harteloos, angst voor kritiek.

Bij kind: dominant, kameraadjes aftuigen, aanvoerder van vriendengroep.

Bij dier: gezaghebbend, dominant naar eigenaar, zin doordrijven met geweld, houdt zich niet aan de regels, tiranniek gedrag, kunnen gevaarlijk zijn, vechters.

€ 11,99 1

€ 9,50

  • Levertijd: 1-3 dagen