Vitamine B1

Vitamine B1

 

Vitamine B1 / (thiamine) is als co-enzym essentieel voor de energieproductie uit koolhydraten en ondersteunt daarmee organen die voor hun energieproductie afhankelijk zijn van koolhydraten zoals hersenen, spieren, hart en zenuwen. 

B1 ondersteunt een goede werking van het zenuwstelsel onder meer doordat het de prikkeloverdracht tussen de cellen, bijvoorbeeld bij de spieren, kan bevorderen. Daarnaast speelt thiamine een rol bij de vorming van hormonen, eiwitten en enzymen. Thiamine is belangrijk voor het geheugen. 

Het wateroplosbare thiamine wordt niet opgeslagen en dient elke dag in voldoende mate aangeboden te worden bij voorkeur door een gevarieerde voeding en anders door middel van een voedingssupplement.

Bronnen
Volkoren granen, varkensvlees

Tekenen van een mogelijk tekort
Niet-specifieke klachten zoals vermoeidheid, prikkelbaarheid, verminderde eetlust, gewichtsverlies, slaapstoornissen, buikpijn, geheugenstoornissen; bij ernstig tekort: droge beriberi (perifere neuropathie), natte beriberi (cardiomyopathie, oedeem, melkzuuracidose), syndroom van Wernicke-Korsakov (geheugenverlies, verwardheid, moeite met lopen, oogklachten).

Indicaties
Vitamine B1-tekort (subklinisch tekort, beriberi, perifere neuritis geassocieerd met pellagra, neuritis tijdens zwangerschap, Wernicke-Korsakoff syndroom)
Malabsorptie van thiamine (alcoholisme, levercirrose, maagdarmziekten)
Lage thiamine inname met de voeding (anorexia, braken, alcoholisme, ouderen)
Verhoogde thiaminebehoefte (zwangerschap, hoge koolhydraatinname, stress, zwaar lichamelijk werk, hyperthyroïdie, infecties, diarree, leverziekten, diabetes mellitus, nierdialysepatiënten, ziekte van Crohn, HIV/AIDS)
Cataract (preventie)
Preventie en behandeling van diabetescomplicaties (nefropathie, neuropathie)
Hartfalen (cardiomyopathie)
Neurologische aandoeningen
Vermoeidheid geassocieerd met multiple sclerose, inflammatoire darmziekten, beroerte
Migraine
Lage rugpijn, ischias
Fibromyalgie
Dysmenorroe
Beenkramp tijdens zwangerschap
Contra-indicaties
Overgevoeligheid voor thiamine.

 

Interactie
Verschillende medicijnen kunnen de vitamine B1-status verlagen, waaronder antibiotica (zoals sulfa preparaten), diuretica (met name lisdiuretica), anticonvulsiva, barbituraten, anticonceptiepil, fenytoïne, indomethacine, digoxine, antacida en fluorouracil. Suppetie van extra vitamine B1 kan gewenst zijn. 
Alcohol, cafeïne, roken, rauwe vis, sterk geraffineerde voeding en het volgen van een dieet verhogen de thiaminebehoefte.
Voor de omzetting van thiamine in de actieve vorm is magnesium noodzakelijk. Vitamine C verbetert de thiamine-opname.
Thiamine heeft een vaatverwijdende werking bij mensen met een verhoogde bloedglucosespiegel en kan de werking van vaatverwijdende medicatie bij diabetici versterken.


Veiligheid
De toxiciteit van (oraal ingenomen) thiamine is zeer laag. Thiamine kan in een enkel geval dermatitis en andere overgevoeligheidsreacties veroorzaken.

Copyright (C) Orthokennis https://www.orthokennis.nl/nutrienten/vitamine%20B1

--

Thiamine - Wikipedia 


«   »