Vitamine E

Vitamine E

 

Vitamine E is de belangrijkste vetoplosbare antioxidant uit voedsel en bestaat uit acht verwante vitamine E-verbindingen (samen vitamine E-complex): vier tocoferolen (α-, β-, γ- en δ-tocoferol) en vier tocotriënolen (α-, β-, γ- en δ-tocotriënol). Naast antioxidantactiviteit heeft vitamine E invloed op de celsignalering en genexpressie. Deze functies zijn mogelijk nog belangrijker voor de gezondheid en het tegengaan van ziekte(progressie) dan de directe antioxidantactiviteit. Vitamine E gaat verouderingsprocessen tegen (waaronder atherosclerose en inflamm-aging), ondersteunt de stofwisseling, is essentieel voor de vruchtbaarheid en ondersteunt de gezondheid van onder meer hart en bloedvaten, immuunsysteem, zenuwstelsel, botten, spieren, lever, huid, haar en ogen.

Bronnen
Plantaardige oliën, noten, zaden, vette vis, eieren, volkorengranen, groenten (waaronder spinazie) en fruit.

Kwaliteitsaspecten
Bij vitamine E-suppletie is het beter te kiezen voor een voedingssupplementen met alle 8 vitamine E-verbindingen. Iedere vitamine E-verbinding heeft unieke eigenschappen en vitamine E-verbindingen versterken elkaars werking (synergie). Eenzijdige suppletie met α-tocoferol verlaagt de concentraties van andere vitamine E-verbindingen (waaronder γ-tocoferol en α-tocotriënol), waardoor het lichaam minder profiteert van de gezondheidseffecten van het volledige vitamine E-complex. Ook is het belangrijk te kiezen voor natuurlijke vitamine E (RRR-stereo-isomeren) en niet voor de synthetische variant. Natuurlijke vitamine E is veel effectiever; een belangrijk deel van de synthetische stereo-isomeren heeft geen biologische activiteit en belast mogelijk zelfs het lichaam.

Tekenen van een mogelijk tekort
Anemie, verminderde weerstand, neuromusculaire en neurologische symptomen waaronder ataxie, AVED (ataxie met vitamine E-deficiëntie). 

Indicaties
verhoogde vitamine E-behoefte, onder meer bij vetmalabsorptie (taaislijmziekte, cholestasis, coeliakie), duursport en metabool syndroom
remming veroudering, verbetering kwaliteit van leven ouderen
atherosclerose, hart- en vaatziekten (vooral preventie)
leveraandoeningen (niet-alcoholische leververvetting, steatohepatitis, hepatitis B, hepatitis C, acuut leverfalen)
(beginnende, vroege) leeftijdsgerelateerde maculadegeneratie
(preventie) cataract
(preventie) neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer, ziekte van Parkinson, ALS (amyotrofische lateraalsclerose)
cyclische mastalgie
menstruatiepijn (dysmenorroe)
PCOS (polycysteus ovarium syndroom)
verminderde vruchtbaarheid
menopauzale klachten
diabetes mellitus (type 1 en 2), diabetescomplicaties (neuropathie, nefropathie, retinopathie, diabetische voet)
(preventie) COPD
(preventie) osteoporose
(preventie) sarcopenie
chronisch nierfalen, hemodialyse
Contra-indicaties
Overgevoeligheid voor vitamine E
Zwangerschap en het geven van borstvoeding (afgezien van vitamine E in een (zwangerschaps)multi)

Interactie
Tocotriënolen kunnen de bloedings- en stollingstijd verlengen. Hier dient meer onderzoek naar te worden gedaan. Wees bij gebruik van anticoagulantia voorzichtig met de inname van een voedingssupplement met tocotriënolen.
Een hoge dosis α-tocoferol (1000 IE natuurlijke α-tocoferol) antagoneert vitamine K en verhoogt PIVKA II (niet door vitamine K gecarboxyleerde protrombine) bij volwassenen die geen anticoagulantia gebruiken (milde antistollingswerking). Zorg bij vitamine E-suppletie voor voldoende inname van vitamine K(2). Mensen die vitamine K-remmers gebruiken, doen er goed aan niet meer dan 800 IE α-tocoferol per dag in te nemen (bij voorkeur maximaal 400 IE/dag). Er zijn aanwijzingen dat vitamine E-suppletie de kans op bloedingen verhoogt bij mensen die aspirine gebruiken, mogelijk omdat aspirine de vitamine K-status kan verlagen.
Geoxideerde vitamine E (die pro-oxidantactiviteit heeft) wordt gerecycled door andere antioxidanten waaronder vitamine C en co-enzym Q10. Zorg bij vitamine E-suppletie voor voldoende inname van deze synergisten.1
Een hoge dosis α-tocoferol kan de activiteit van CYP3A4 (en mogelijk andere cytochroom P450 enzymen) verhogen, waardoor de werkzaamheid vermindert van medicijnen die versneld door dit enzym worden afgebroken (dieronderzoek). De klinische relevantie hiervan moet nog beter worden onderzocht.
Carbamazepine, fenytoïne, fenobarbital en orlistat kunnen de vitamine E-status verlagen; suppletie met vitamine E kan gewenst zijn (bron: Natural Medicines).
Alfatocoferol in doseringen vanaf 800 IE/dag kan de opname van bètacaroteen sterk verlagen.148
Vitamine E beschermt mogelijk tegen contrastvloeistof-geïnduceerde acute nierbeschadiging.149
Lipidenverlagende medicijnen zoals statines verlagen de vitamine E-concentratie in bloed en weefsels. Statinegeïnduceerde verlaging van de vitamine E-status speelt mogelijk een rol bij statinegeïnduceerde myopathie.
Vitamine E beschermt tegen perifere neuropathie, geïnduceerd door cytostatica (waaronder paclitaxel en cisplatine).
Tocotriënolen en lovastatine hebben een synergetische cholesterolverlagende werking.
Vitamine E kan progressie van tardieve dyskinesie, veroorzaakt door antipsychotica, remmen.
De combinatie van vitamine E en omega 3-vetzuren beschermt dosisafhankelijk tegen cardiovasculaire beschadiging, geïnduceerd door fijnstof (PM2,5: fijnstofdeeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer) (dierstudie).
Vitamine E beschermt onder meer nieren, lever, hersenen en testes tegen toxiciteit van zware metalen zoals lood, kwik, cadmium, aluminium, zilver en koper (dierstudies).
Vitamine E beschermt tegen neurotoxiciteit van THC (delta-9-tetrahydrocannabinol, een bestanddeel in cannabis) en pcb’s (polychloorbifenylen, een groep zeer giftige organische chloorverbindingen). Pcb’s verlagen de vitamine E-status.
Vitamine E (in combinatie met vitamine C) gaat hemolytische anemie tegen, geïnduceerd door ribavirine.
Vitamine E en vitamine C beschermen tegen nefrotoxiciteit van gentamicine en cisplatine (dierstudies).
Vitamine E beschermt tegen lood geïnduceerde geheugen- en leerproblemen (dierstudie).

Copyright (C) Orthokennis https://www.orthokennis.nl/nutrienten/vitamine%20E

--

Vitamine E - Wikipedia 


«   »