Borium

Borium

 

Lage inname borium in verband gebracht met longkanker en facetten van metabool syndroom
Over borium, een (nog) niet-essentieel spoorelement, is relatief weinig bekend. Borium is in kleine hoeveelheden aanwezig in groenten, fruit, peulvruchten en noten. Van borium weten we dat het invloed heeft op de hersenfunctie, de hormoonregulatie, het immuunsysteem, de energiestofwisseling en de stofwisseling van vitamine D en mineralen zoals magnesium, calcium en zink. Er zijn aanwijzingen dat borium helpt bij de preventie van botontkalking, gewrichtsslijtage en gewrichtsontsteking. Ook is in (experimenteel) onderzoek aangetoond dat borium antioxidatieve en ontstekingsremmende effecten heeft en de spiegel van 17-bètaoestradiol verhoogt.

In 2008 is er een studie gepubliceerd waarin borium in verband is gebracht met longkanker bij vrouwen. Het patiënt-controle onderzoek met 763 vrouwen met longkanker en 838 gezonde controles (gemiddeld 60 jaar) vond een omgekeerd verband tus- sen de inname van borium met de voeding en de kans op longkanker. Vergeleken met het hoogste kwartiel van boriuminname was de kans op longkanker respectievelijk 39%, 64% en 95% hoger in de drie lagere kwartielen van boriuminname. Het mogelijk beschermende effect van borium was nog groter bij vrouwen met een hogere oestrogeenspiegel door hormonale suppletietherapie. Hoe borium zou kunnen beschermen tegen longkanker is nog onduidelijk.

Verder suggereert dieronderzoek dat een goede boriumstatus tijdens de zwangerschap en lactatie het nageslacht beschermt tegen metabool syndroom. In dieronderzoek werd aangetoond dat nakomelingen van ratten die tijdens de zwangerschap en lactatie een boriumarm dieet kregen, significant vaker uitingen van metabool syndroom hadden op jong-volwassen leeftijd. De dieren waren 10% zwaarder en hadden hogere bloedspiegels van triglyceriden en totaalcholesterol vergeleken met de controlegroep.

Copyright (C) Orthokennis https://www.orthokennis.nl/artikelen/mineralen-en-spoorelementen-update


«