Kalium

Kalium

De belangrijkste electrolyten in het lichaam zijn kalium, natrium en chloride. Ze zijn belangrijk voor de waterbalans en reguleren de vochtuitwisseling tussen cellen en weefsels; tevens is kalium essentieel voor de celmembraanpolarisatie. Kalium is gunstig voor de bloeddruk, het hartritme en een goede spierfunctie. Kalium bepaalt mede de zuurgraad in het lichaam en mobiliseert glycogeen uit de lever. Een kaliumrijk dieet ondersteunt een gezonde nierfunctie. De kaliumbehoefte neemt toe bij overmatig gebruik van suiker en andere geraffineerde koolhydraten en bij vochtverlies door bijvoorbeeld lichamelijke inspanning, braken en diarree. De combinatie van een lage kaliuminname en hoge natriuminname verhoogt de kans op hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. 

Bronnen
Groenten, fruit, vlees, zuivel.

Tekenen van een mogelijk tekort
Spierzwakte, constipatie, vermoeidheid, malaise, hartritmestoornissen, polyurie (bij ernstiger tekort). Een veelvoorkomende oorzaak van kaliumtekort is het gebruik van diuretica (zie interactie).

Indicaties
Verlaagde kaliumstatus (lage inname uit voeding, langdurig diarree of braken)
Hypertensie
(Preventie) hartritmestoornissen
(Preventie) beroerte
Hartfalen
Ischemische hartziekte
Spierkramp
Spierzwakte
Hypercalciurie
(Preventie) nierstenen
Osteoporose (preventie)
(Preventie) insulineresistentiesyndroom, diabetes type 2

 

Contra-indicaties
Nierfalen kan leiden tot een verminderde kaliumuitscheiding. Bij nierproblemen alleen kaliumsupplementen gebruiken op advies van een arts. Mensen met uitdroging of een maag- of duodenumzweer dienen het gebruik van kaliumsupplementen te mijden.Interactie
Verschillende medicijnen kunnen de kaliumspiegel verlagen, waaronder acetazolamide, gentamycine, salbutamol, amfotericine B, albuterol, cisplatine, fluconazol, levodopa, laxeermiddelen, thiazidediuretica, tetracyclines, lisdiuretica, corticosteroïden, methylxanthines, carbenicilline, fenothiazines en salicylaten. Suppletie met kalium kan dan gewenst zijn, bij voorkeur op een ander tijdstip van de dag. 

Verschillende medicijnen kunnen de kaliumspiegel verhogen, waaronder NSAID’s, aldosteronantagonisten, penicilline G, kaliumsparende diuretica, angiotensine-II-receptorantagonisten, aminoglycosides, succinylcholine, ACE-remmers en bètablokkers. Wees terughoudend met kaliumsuppletie.
Wees terughoudend met kaliumsuppletie bij gebruik van anticholinergica of opioid analgetica.

 

Veiligheid
Kalium heeft een relatief lage toxiciteit; bij een normale nierfunctie wordt een teveel aan kalium snel door de nieren uitgescheiden. Kalium kan de slijmvliezen van het maagdarmkanaal irriteren. Bij (langdurige) suppletie met een hoge dosis kalium is het aan te bevelen de bloedkaliumspiegel te monitoren, vooral bij ouderen, diabetici en bij mensen met een chronische nierziekte of bijnierinsufficiëntie. Kaliumintoxicatie kan leiden tot neuromusculaire problemen (tintelen, paresthesie, spierzwakte, paralyse) en hartstilstand. 

 

Copyright (C) Orthokennis https://m.orthokennis.nl/nutrienten/kalium

--

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Kalium


«   »